Division 6 Eynsham 1 vs. Banbury 4 On 5 May 2018

Eynsham 1 vs Banbury 4
1st Inns 2nd Inns
Eynsham 1 Banbury 4
Runs 144 37
Wkts 10 10
Overs 45.2 18.1
Deducted 0 0
Bonus 0 10
Final Points 25 10
Eynsham 1 beat Banbury 4 by 107 runs
Eynsham 1:
Ben Smitten 48
Thomas Gerken 4-11, Sam Hollingshead 4-20
Banbury 4:
Seb Finch 4-14
Toss: Banbury 4
Scorecard: Scorecard